2019 yılı Sulama Ücretlerinin Son Ödeme Tarihi ve İndirimlerin Sona Ermesi
  İndir
Editör 25.11.2019 10:00:00 Duyurular
Sulama Birliği Duyuru Resimleri

    Biga Sulama Birliğimizin 2019 yılı Sulama Ücretlerinin Son Ödeme Tarihi 30.11.2019 Tarihi olup, son ödeme tarihinin Cumartesi günü olması sebebiyle 02.12.2019 Pazartesi günüdür. Son ödeme tarihinden sonra sulama ücretlerinde yapılan damlama ve motopomp indirimleri sona erecek ve vadesi geçmiş alacaklara günlük olarak gecikme zammı uygulanacaktır.

    2019 yılı Sulama Sezonunda ekim yapan Sayın Çiftçilerimize Duyurulur.


Diğer Duyurular