Tarifeler

                    BİGA  SULAMA BİRLİĞİ 2020 YILI SULAMA ÜCRET TARİFESİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİ

BAKACAK BARAJI SULAMASI
 

KOZÇEŞME GÖLETİ SULAMASI

AYITDERE GÖLETİ SULAMASI

HACIPEHLİVAN GÖLETİ
SULAMASI

KAYNARCA GÖLETİ
SULAMASI

CAZİBELİ

CAZİBELİ

POMPAJ

POMPAJ

CAZİBELİ

CAZİBELİ

Hububat

30,00

50,00

80,00

50,00

50,00

30,00

Fasulye (Tane)

50,00

70,00

120,00

80,00

70,00

50,00

Fasulye (Taze)

50,00

70,00

120,00

80,00

70,00

50,00

Şeker Pancarı

55,00

70,00

120,00

120,00

70,00

55,00

Ay Çiçeği

30,00

60,00

85,00

75,00

60,00

30,00

Mısır,Süpürge Otu

50,00

70,00

130,00

130,00

70,00

50,00

Çeltik

98,00

98,00

160,00

180,00

98,00

98,00

Bağ

35,00

55,00

85,00

52,00

55,00

35,00

Fidan (1-5 yaş dahil)

40,00

40,00

60,00

60,00

40,00

40,00

Meyve

60,00

60,00

130,00

130,00

60,00

60,00

Sebze

55,00

70,00

130,00

130,00

70,00

55,00

Soğan,Sarımsak

45,00

60,00

100,00

60,00

60,00

45,00

Yem Bitkileri

50,00

70,00

130,00

130,00

70,00

50,00

Bostan

50,00

70,00

130,00

80,00

70,00

50,00

Kavak

55,00

65,00

130,00

130,00

65,00

55,00

Çayır,Mera

50,00

70,00

130,00

130,00

70,00

50,00

Tav Sulaması

50,00

50,00

75,00

40,00

50,00

50,00

Sera

65,00

76,00

130,00

130,00

76,00

76,00

 

 

a. 2020 yılı sulama sezonunda yukarıdaki tabloda yer alan sulama ücretleri uygulanacaktır.

b. 2020 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2020 dir.

c. 2020 yılı sulama sezonunda tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini 31 Temmuz’a kadar ödeyenlere  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından on iki aylık ortalamalara göre ilan edilen TÜFE oranında, 01 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ödeyenlere ise ilan edilen TÜFE nin yüzde ellisi oranında erken ödeme indirimi yapılacaktır.

ç. Ekilecek ürünlerde beyanname verme süresinin 31 Mayıs  2020 dir.

d. Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan çiftçilere sulama ücretinin % 50 (yüzdeelli) oranında beyan vermeme cezası uygulanacaktır.

e. 2020 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan parsellerde sulama ücretinin % 30 (yüzdeotuz) oranında artırılacaktır.

            f. 2020 yılı sulama sezonunda saha dışında ekim yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanacaktır.

g. 2020 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı  halde Çeltik ekimi yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanacaktır.

ğ. 2020 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammı uygulanacaktır.

ı. 2019 yılı sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile birlikte sulama yapılan üye parsellere % 25 (yüzdeyirmibeş) oranında indirim uygulanacaktır.

i. ı. ve h. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim uygulanacaktır.

k. 2020 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya mahsus olmak üzere dekar başına DSI‘ nin belirleyeceği katılım payı tahsil edilecektir.